BLOG
Zoek
Sluit dit zoekvak.
123 rookmelder.nl

Brand in meterkast

Iedereen heeft een meterkast in hun wooncomplex.
Dit is een belangrijke kast waar de infrastructuur binnen komt en verdeelt wordt over de woning en de verdiepingen.

brand in meterkast oorzaak

Maar we hebben steeds meer apparaten die stroom nodig hebben en soms heel veel stroom.
Zo een meter kast kan daar door redelijk warm worden als we veel stroom gebruiken.
En die warmte moet weg kunnen.

Daarom is het belangrijk dat de meter kast opgeruimd is.

 

Een opgeruimde meterkast kan van cruciaal belang zijn bij een brand om verschillende redenen:

Toegang voor hulpdiensten

Een opgeruimde meterkast maakt het gemakkelijker voor hulpdiensten om snel toegang te krijgen tot de elektriciteitsvoorziening en andere nutsvoorzieningen. Dit kan helpen bij het afsluiten van de stroomtoevoer naar het gebouw, waardoor het risico op elektrocutie en verdere verspreiding van de brand wordt verminderd.

Minder brandbaar materiaal

Als er brand uitbreekt, kan een opgeruimde meterkast het risico op brandverspreiding verminderen. Minder brandbaar materiaal in de buurt van elektrische bedrading en apparatuur kan helpen voorkomen dat de brand zich snel verspreidt naar andere delen van het gebouw.

Verbeterde ventilatie

Een opgeruimde meterkast kan zorgen voor betere ventilatie, wat kan helpen om de hitte en rook die wordt gegenereerd door een brand sneller af te voeren. Dit kan de kans op rookschade verminderen en de veiligheid van brandweerlieden die het vuur bestrijden verbeteren.

Gemakkelijkere identificatie van problemen

Als er problemen optreden met de elektrische bedrading of apparatuur, kan een opgeruimde meterkast het gemakkelijker maken om deze problemen snel te identificeren en aan te pakken. Dit kan helpen bij het voorkomen van elektrische storingen en potentieel gevaarlijke situaties.

Kortom, een opgeruimde meterkast is belangrijk bij brand omdat het de toegang voor hulpdiensten vergemakkelijkt, de brandbaarheid vermindert, de ventilatie verbetert en het gemakkelijker maakt om problemen met de elektrische installatie aan te pakken. Het is daarom aan te raden om de meterkast regelmatig opgeruimd en georganiseerd te houden, en om geen brandbaar materiaal in de buurt van elektrische bedrading en apparatuur op te slaan.

De gevaren van een volle meterkast

In een volle meterkast zoals we hier zien kan warmte zich ophopen en dus alles wat er in staat zo droog worden dat alle het vocht er uit is.

Als de warmte niet vrij weg kan hoopt dat zich op in alles wat er in de meterkast staat.

En gaat er dan een zekering kapot of schakelt die uit door overbelasting dan komt er vaak een vonk vrij van die zekering.
Dit is compleet normaal en zo werkt de zekering nou een maal.

Maar staat er iets dicht bij en schiet die vonk op dat voorwerp dan is het al droog en de kans op brand is heel erg groot

Een meterkast is zo ontworpen dat die niet als gewone kast gebruikt mag worden om die rede van die vonk.
ook zit er een rooster in de meterkast om de warmte kwijt te kunnen.
Allemaal zo ontworpen dat het veilig is.

brand in meterkast

Actie van woningbouwvereniging

Nu is het heel belangrijk dat we een meter kast hebben voor de meters in huis en niet als schoenen kast of extra kast.
veel woningbouwverenigingen werken er aan hun bewoners op de hoogte te stellen dat de meter kast opgeruimd moet zijn en niet vol gepropt met van alles en nog wat.

Woningbelang  is daar heel goed mee bezig.
Die waarschuwen hun bewoners voor een stukje extra brandbeveiliging.
En wat het doet met een volle meter kast.

Vandaar dat al veel woningbouwverenigingen aan deze actie mee werken om u er op hoogte stellen waarom de meterkast geen schoenen kast is.

Opgeruimde en veilige meterkast

Resultaat van Woningbelang

Door de actie van Woningbelang  ziet die meterkast er momenteel zo uit.
Netjes opgeruimd en de warmte kan weg als dat nodig is , en springt er een zekering dan hebben we hier geen producten staat die spontaan brand veroorzaken.

Veilige meterkast

Dit kunnen we bestempelen als een veilige meterkast.

Ook fijn dat als er brand is dat de brandweer als eerste de stroom van het pand haalt door in de meterkast de stroom uit te zetten.

Als de brandweer een deur opent wat de meterkast moet zijn en dat is een schoenen kast geworden dan schrikken ze altijd wel even.

Je wil zo snel mogelijk de stroom in de meterkast uit kunnen zetten om ook daar brand te voorkomen.

Want brand in de meterkast wil ook niemand.

Rookmelder in de hal.

In de hal waar meestal de meterkast zit moeten we altijd een rookmelder hebben hangen.

Niet alleen om een brand in de meterkast te detecteren maar de hal is de vluchtroute.
En op de vluchtroute moeten we altijd rookmelders hebben hangen.

oor de beste gekoppelde rookmelders bij onze set 4 gekoppelde rookmelders met 10 jaar batterij.

 

Deel dit bericht
Het is voor iedereen belangrijk
Facebook
Twitter
LinkedIn
Winkelwagen
Scroll naar boven